Gymtastisch Sporten!

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Gymfed is begaan met de gezondheid en het welzijn van haar sporters en participeert in een aantal projecten opgezet door de Vlaamse overheid en universiteiten. In navolging op de ondertekening van de Panathlon-verklaring, over de rechten van het kind in de sport, lanceerde Gymfed in 2008 de campagne ‘Coole gymmanieren’. In 2017 legt Gymfed het accent op een gedrags- en ethische code die zich richt naar trainers, gymnasten, juryleden en ouders. Met de campagne "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" wil Gymfed deze actoren ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten. Dit alles met één centrale doelstelling: het welbevinden van het kind.


Met het project "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" willen wij ook inzetten op een verantwoord en veilig klimaat in onze club en zorg dragen over de integriteit van de leden. Wij stellen ons tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van 'goed gedrag' naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.

De gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) is van toepassing voor alle clubleden (gymnasten, trainers, vrijwilligers,...). Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code.


Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.


Voor onze club, nemen Masha Van Bambost (hoofdtrainer) en An Wuytack (bestuurslid) de functie van API op.Masha Van Bambost

Hoofdtrainer

0474/01.39.42

mashavanbambost@hotmail.com

An Wuytack

Bestuurslid

0478/55.42.07

An.Wuytack@telenet.be

Met dank aan Erika Gentils voor de unieke foto's op deze site.

FLIK-FLAK Zaffelare dankt haar sponsors