Vlaams Kampioenschap Trampoline

A11

 • 10de Lotte de mol
 • 11de Celest Minnebo

B11

 • 9de Enora Teirlynck

B12

 • 2de Amélie Vermeire

B13

 • 3de Ona Maes

B14

 • 2de Tess Verheyden
 • 3de Elise Verschaffel

B15-16

 • 10de Marie Viaene

B17+

 • 3de Yliana Coumans

Vlaams Kampioenschap DMT

A11-12

 • 7de Celest minnebo
 • 11de Lotte de mol

B11

 • 12de Lia Lannoy
 • 17de Enora Teirlynck

B12

 • 2de Amélie vermeire

B13

 • 9de Mona Beirnaert
 • 16de Ona maes

B14

 • 2de Elise Verschaffel
 • 5de Tess Verheyden

B13-14 Jongens

 • 14de Pieter-Jan Viaene

B15-16

 • 11de Yentl Caluwaert
 • 24ste Marie Viaene

B17+

 • 5de Yliana Coumans

Belgisch Kampioenschap Trampoline

B11

 • 12de Enora Teirlynck

B12

 • 4de Amélie Vermeire

B13

 • 3de Ona Maes

B14

 • 4de Tess Verheyden
 • 7de Elise Verschaffel

B15-16

 • 19de Marie Viaene

Belgisch Kampioenschap DMT

A11-12

 • 11de Lotte De Mol
 • 12de Celest Minnebo

B11

 • 5de Lia Lannoy
 • 10de Enora Teirlynck

B12

 • 1de Amélie Vermeire

B13

 • 6de Mona Beirnaert
 • 6de Ona Maes

B14

 • 3de Elise Verschaffel
 • 5de Tess Verheyden

B13-14 Jongens

 • 9de Pieter-Jan Viaene

B15-16

 • 9de Marie Viaene
 • 10de Yentl Caluwaert