Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Gymfed is begaan met de gezondheid en het welzijn van haar sporters en participeert in een aantal projecten opgezet door de Vlaamse overheid en universiteiten. In navolging op de ondertekening van de Panathlon-verklaring, over de rechten van het kind in de sport, lanceerde Gymfed in 2008 de campagne ‘Coole gymmanieren’. In 2017 legt Gymfed het accent op een gedrags- en ethische code die zich richt naar trainers, gymnasten, juryleden en ouders. Met de campagne “Gymtastisch sporten, daar staan we voor” wil Gymfed deze actoren ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten. Dit alles met één centrale doelstelling: het welbevinden van het kind.

Met het project “Gymtastisch sporten, daar staan we voor” willen wij ook inzetten op een verantwoord en veilig klimaat in onze club en zorg dragen over de integriteit van de leden. Wij stellen ons tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van “goed gedrag” naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven. De gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) is van toepassing voor alle clubleden (gymnasten, trainers, vrijwilligers,…). Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code.

Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Ook indien pestgedrag zich voordoet binnen de club, kan je hiervoor terecht bij onze vertrouwenspersonen. Je kan een melding doen van pestgedrag door hier te klikken.

Voor onze club, nemen Masha Van Bambost (hoofdtrainer) en Tijs Viaene (bestuurslid) de functie van API en vertrouwenspersoon op zich:

Masha Van Bambost
0474 01 39 42

Tijs Viaene
Bestuurslid
0497 27 21 66
api@flikflakzaffelare.be

Naast onze vertrouwenspersonen/API’s binnen de club (Masha Van Bambost en Tijs Viaene) zijn er ook nog enkele externe partijen waar je terecht kan bij problemen. Zij bieden een luisterend oor en de mogelijkheden om kinderen en jongeren weerbaarder te maken.

  • Bij Awel, de gratis hulplijn voor kinderen en jongeren, kan je anoniem je verhaal vertellen. Je kan met hen bellen, mailen of chatten.
  • Ook bij het JAC, het Jongeren AdviesCentrum, kan je jouw verhaal vertellen. Zij geven je bovendien praktische tips, advies en informatie. Daarnaast bieden sommige centra ook assertiviteitscursussen aan.