Artikel 1. Elke natuurlijke persoon van alle nationaliteiten en vanaf drie jaar, kan lid worden van de vereniging.
Men is lid van het ogenblik dat de inschrijving is goedgekeurd en het lidgeld aan de vereniging is betaald.

Artikel 2. Het lidmaatschap moet tijdens de inschrijvingen betaald zijn. Indien dit niet gebeurt, is het bestuur gemachtigd om het desbetreffende lid uit te sluiten. Vanaf de inschrijving is het lid verzekerd en enkel dan kan op de verzekering aanspraak gemaakt worden. LIDGELD NIET BETAALD = NIET VERZEKERD! Het lid neemt ontslag door het niet voldoen aan de financiële verplichtingen. We willen benadrukken dat ingeschreven ook ingeschreven betekent, m.a.w. het lidgeld wordt NIET terugbetaald.

Artikel 3. Sieraden, juwelen en waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten. Ze kunnen een gevaar vormen om zichzelf of anderen tijdens de les fysiek te kwetsen. De club kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij het verlies van waardevolle voorwerpen.

Artikel 4. Kledij: er wordt geturnd in sportkledij, nl. in de kledij die door de club voorzien is, en via de club kan aangekocht worden of via de club aangewezen wordt. Kledij en alle andere materialen dienen met het nodige respect behandeld te worden. Om de veiligheid te bewaren, wordt gevraagd de haren veilig te binden. Los haar wordt NIET toegestaan.

Artikel 5. Naast verzorgde kledij dient de gymnast zich ook te voorzien van een verzorgd taalgebruik. Verder vragen wij het nodige respect

  • t.o.v. de train(st)ers en clubleiding.
  • t.o.v. de mede gymnasten.
  • t.o.v. turn- en ander materiaal, evenals t.o.v. de gebouwen.

Na herhaalde of zeer ernstige inbreuken kan er steeds een schorsing worden uitgesproken door de trainers, in samenspraak met het clubbestuur. Eventueel kan een definitieve uitsluiting uitgesproken worden. Er is geen beroep van het betrokken lid mogelijk.

Artikel 6. Tijdens de lessen:

  • worden er geen drank- of eetpauzes voorzien tenzij anders door trainers aangegeven. In de zaal wordt enkel water toegestaan om tussentijds snel iets te drinken .
  • worden in principe geen personen toegelaten op de tribunes, in de kleedruimtes of in de gangen (ouders, supporters, vrienden, sympathisanten …)

Artikel 7. Voor het vervoer ( te voet, per fiets, per auto, …) van en naar de zaal worden de leden dringend verzocht de kortste en veiligste weg te nemen, vermits enkel dit traject gedekt wordt door de verzekering. We vertoeven NIET NODELOOS LANG in en rond de sporthal/turnzaal/danszaal, dit zowel voor, tijdens als na de turnlessen/danslessen. Het afhalen van de gymnasten/dansers dient onmiddellijk na het einde van de trainingssessie te gebeuren. De gymnasten die zelfstandig naar huis mogen, moet bij aanvang van de training gemeld worden bij de trainer. De gymnasten krijgen toegang tot de kleedruimtes, 10 minuten voor aanvang van de les, maar NIET VROEGER!

Artikel 8. Ongevallen die plaatsvonden tijdens de lessen of tijdens de verplaatsing van of naar de les dienen binnen de 24 uren gemeld te worden aan de verantwoordelijke binnen de club voor ongevallen (zie website). Zo kan de verzekering in orde gemaakt worden.

Artikel 9. Leden die geïnteresseerd zijn om door te groeien tot hulptrainer of trainer zijn steeds welkom.  Zij kunnen steeds contact opnemen met de discipline trainers of het bestuur. 

Artikel 10. Indien er problemen, klachten of vragen zijn, kan u zich in eerste instantie en in alle rust wenden tot de train(st)er, eventueel tot onze API (=Aanspreekpunt integriteit). Contactgegevens vindt u op de website www.flikflakzaffelare.be